IS – Operacions de reestructuració

La Direcció General de Tributs (DGT), en la seva consulta vinculant V0871-22, de 22 d’abril de 2022, ha manifestat que el fet que la societat absorbida sigui una entitat patrimonial no significaria l’exclusió de l’aplicació del règim fiscal especial...

IVA – Arrendament d’apartaments turístics

El TEAR de Balears va emetre el 31 de març de 2022 una resolució sobre la deduïbilitat de quotes d’IVA suportades en l’arrendament d’habitatges respecte a les que només durant uns mesos d’estiu es presten serveis turístics, motiu pel qual...