Select Page

Serveis

Inici | Serveis | Fiscal

Àrea Fiscal

L’assessorament fiscal és una àrea essencial que requereix una alta especialització en els diferents impostos del nostre ordenament tributari, sense perdre la perspectiva global. Només des d’aquesta perspectiva i una inversió continuada en la gestió del coneixement de l’equip, potenciant la seva capital intel·lectual, és factible alinear l’ordenament tributari amb les necessitats específiques de cada client. 

D’aquesta manera el nostre departament fiscal ofereix serveis d’assessorament recurrent o específic en matèria tributària a nivell nacional i internacional, tant a empreses espanyoles com estrangeres i grups multinacionals.

{
Unim la nostra professionalitat a un sòlid compromís amb les bones pràctiques i un ferm respecte a la Llei. Perquè només hi ha algú més exigent que els nostres propis clients: nosaltres mateixos”.

Àrees d’actuació

Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques i/o patrimonials puntuals

 • Redacció d’informes tècnics o dictàmens sobre l’aplicació de la normativa tributària.
 • Presentació de consultes vinculants davant la Direcció General de Tributs.

Fiscalitat de la retribució de directius i membres de l'òrgan d'administració

Serveis relacionats: Legal, Laboral i R.H.

Planificació i assessorament fiscal en la mobilitat internacional dels treballadors

Serveis relacionats: Laboral i R.H.

Fiscalitat dels grups de societats

 • Optimització de l’estructura societària. 
 • Consolidació fiscal.

Transfer pricing / Preus de transferència*

 • Documentació de les operacions vinculades. 
 • Planificació i avaluació de riscos.
 • Acords Previs de Valoració (APA).

*LLegir-ne més: Preus de transferència.

Operacions de reestructuració empresarial

 • Fusions, escissions, bescanvis de valors, aportacions no dineràries i altres operacions de reestructuració empresarial.

Serveis relacionats: Legal i Consultoria.

Fiscalitat internacional

 • Aplicació dels Convenis per a evitar la doble imposició.
 • Internacionalització de l’empresa: estructura fiscal.
 • Inversions a Espanya.
 • Declaració d’inversions espanyoles a l’exterior i d’inversions estrangeres a Espanya, així com preparació de la memòria anual d’ambdues.

Assessorament fiscal del patrimoni personal i/o familiar inclosa, si s’escau, la planificació a l’efecte de l’impost sobre successions i donacions

Serveis relacionats: Legal.

Fiscalitat de l’Empresa Familiar

 • Reestructuració societària de companyies o grups familiars.
 • Polítiques retributives i dividends.
 • Successió patrimonial i testamentària.

Serveis relacionats: Legal.

Assessorament específic en la fiscalitat d’entitats públiques i/o no lucratives (tercer sector) i societats cooperatives

Tributació local (IAE, IBI, plusvàlua municipal, etc.)

Representació i defensa dels interessos dels nostres clients en els seus procediments amb l’Administració Tributària

 • Atenció de requeriments, recaptació, inspecció, etc.
 • Assessorament i/o representació dels nostres clients en els processos de comprovació o inspecció de l’Administració Tributària.
 • Procediments economicoadministratius davant el Tribunal Economicoadministratiu Central i Regional.
 • Recursos contenciós administratius.

Serveis relacionats: Legal.

Responsables àrea Fiscal

Joan Pons

Soci de l’àrea Fiscal

Mateu Lázaro

Associat i Director de l’àrea Fiscal

Joan Pons

Soci de l’àrea Fiscal

Mateu Lázaro

Associat i Director de l’àrea Fiscal