Procediment tributari – S’eleva a 50.000 € el límit exempt de garantia en ajornaments o fraccionaments

maig 25, 2023 | Audiconsultores, Flaix Fiscal

Segons l’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març (BOE de 31 de març), a partir del 15 d’abril de 2023, no s’exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l’AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal quan el seu import conjunt no excedeixi de 50.000 euros (fins ara 30.000 euros) i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 

Si ho desitges pots accedir a l’ordre completa AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.