Select Page

Primera indemnització complementària a la legal establerta per acomiadament improcedent

febr. 21, 2023 | Audiconsultores, Flaix Legal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la primera sentència que estima una petició d’indemnització complementària a la legalment establerta en un acomiadament objectiu declarat improcedent.

El TSJC considera que en circumstàncies excepcionals, quan la indemnització legal sigui clarament insuficient, no compensi el dany que s’ha produït al treballador amb la pèrdua del lloc de treball i no tingui efectes dissuasius per l’empresa, el jutge o tribunal, a petició del treballador amb la corresponent quantificació, podrà concedir una indemnització complementària tenint en compte els danys morals i el lucre cessant que s’hagin produït al treballador per l’extinció del seu contracte, emparada pel mínim cost de l’acomiadament donada l’escassa antiguitat del treballador.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.