IVA – Refacturació despeses de restaurant . Tipus aplicable.

març 9, 2023 | Audiconsultores, Flaix Fiscal

Dins de les noves consultes publicades durant el mes de desembre per l’AEAT en la seva web INFORMA destaquem la número 146163, referida al tipus d’IVA aplicable quan una empresa organitzadora d’un esdeveniment refactura als seus assistents les despeses de menjar en el restaurant d’un hotel (sobre els quals ha suportat el tipus reduït del 10% d’IVA), en la qual conclou que podem estar en dos supòsits:

• Si la refacturació es refereix exclusivament a una despesa suportada per al subjecte passiu que es refactura als seus clients, la refacturació de despeses és una prestació de serveis subjecta i no exempta, per la qual haurà de repercutir-se l’Impost al tipus general del 21%.

• En canvi, si la refacturació es realitza en el marc d’un lliurament de béns o d’una prestació de serveis respecte dels quals podria tenir la consideració d’accessori (i això passa quan no constitueix per a la clientela un fi en si, sinó el mitjà de gaudir en les millors condicions del servei principal del prestat), les despeses refacturades seran accessoris de la prestació principal i rebran el mateix tractament que aquesta última.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.