IVA – Aplicació del tipus del 0% als donatius de béns a entitats sense ànim de lucre

abr. 5, 2022 | Flaix Fiscal

El passat divendres 1 d’abril el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de Residus i Sòls Contaminants.

La Disposició Final 3a d’aquesta llei modifica l’article 91 de la Llei de l’IVA, introduint un quart punt que estableix l’aplicació del tipus d’IVA del 0%als lliuraments de béns realitzats en concepte de donatius a les entitats sense fins lucratius [les regulades en la Llei 49/2002], sempre que es destinin per aquestes als fins d’interès general que desenvolupin”.

Tal com precisa la Disposició Final Tretzena de la Llei, aquesta norma entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, fet que, previsiblement, tindrà lloc en els pròxims dies.

Per tant, les donacions de béns (tant d’existències com altres actius) que s’efectuïn a entitats acollides al règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre es podran beneficiar d’aquest tipus “0”.

Referent a això, assenyalar també, que per a poder aplicar aquest règim, ja que la norma requereix que els béns donats siguin destinats per les entitats donatàries als seus fins d’interès general, serà necessari que l’entitat beneficiària emeti una certificació que acrediti aquest destí del bé objecte de la donació.

Finalment, entenem que el règim singular que la Llei atribueix als donatius de béns a entitats sense ànim de lucre determinaria que, tractant-se d’operacions subjectes i no exemptes a IVA (si bé aplicant el tipus d’IVA del 0%), aquests donatius no es computin a l’efecte del càlcul de la regla de prorrata.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment que necessitis contacta amb nosaltres.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.