IS – Impostos suportats a l’estranger

maig 23, 2023 | Audiconsultores, Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs (DGT), en la seva consulta vinculant V2436-22 de 25 de novembre de 2022, ha considerat que no és despesa deduïble en l’Impost de societats (IS) l’excés de retenció suportada a l’estranger en el cas que l’entitat que suporta la retenció no realitza cap activitat en el territori on s’ha practicat la retenció.

El cas analitzat és el d’una companyia espanyola que posseeix menys del 5% d’accions de diverses entitats no cotitzades no residents a Espanya, de les quals percep dividends que s’inclouen com a renda positiva en la base imposable del (IS) pel seu import brut.

Aquests dividends estan subjectes a retenció en origen, conforme a la legislació interna del país estranger de residència de cada entitat, si bé una part d’aquesta retenció no és objecte de deducció en la quota íntegra de l’IS de l’entitat consultant en tant li resulten d’aplicació els límits de l’art. 31.1 de la Llei de l’Impost.

Doncs bé, la DGT entén que, si bé els dividends percebuts procedeixen de la realització d’activitats econòmiques a l’estranger per part de les entitats participades, l’entitat consultant no realitza cap activitat econòmica a l’estranger, per la qual cosa l’excés de la part de l’impost satisfet a l’estranger que no sigui objecte de deducció en la quota íntegra no tindrà la consideració de despesa deduïble per incomplir el requisit de l’apartat 2 de l’esmentat art. 31 de la Llei.

Accedeix a la consulta vinculant completa AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.