IS – Comptabilització del reconeixement judicial del dret a compensar bases imposables negatives d’exercicis anteriors

jul. 26, 2022 | Flaix Fiscal

L’ICAC va publicar a data 12 de juliol de 2022, la consulta número BOICAC 130/Junio2022-3, sobre la comptabilització derivada d’una resolució judicial per la qual es reconeix a una empresa el dret a compensar bases imposables negatives d’exercicis anteriors.

Aquesta consulta conclou que si, arran de l’acta de la inspecció, l’empresa va donar de baixa el crèdit fiscal amb càrrec al compte 6301 (Impost diferit), el reconeixement posterior de l’actiu per impost diferit també haurà de presentar-se en el compte de pèrdues i guanys. Per contra, si la qualificació inicial de l’operació va portar a l’entitat a comptabilitzar la baixa amb càrrec a un compte de reserves, el registre del crèdit en l’actualitat s’haurà de comptabilitzar amb abonament a aquesta mateixa contrapartida.

 

Accedeix a la consulta de l’ICAC completa en aquest link.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.