Global Mobility – Nòmada Digital

març 28, 2023 | Audiconsultores, Flaix Legal

El Visat Nòmada Digital està destinat a aquells ciutadans estrangers no comunitaris (tant treballadors per compte aliena com per compte propi) que vulguin establir-se a Espanya, treballar a distància per a empreses estrangeres i que compleixin els següents requisits: siguin llicenciats, graduats o postgraduats per una Universitat o Escola de Negocis de reconegut prestigi, tinguin formació professional o bé acreditin més de 3 anys d’experiència en el sector.

Per a la regulació d’aquest visat, la Llei distingeix segons si es tracta de treballadors per compte aliena, en aquest cas el treballador només pot treballar per a empreses situades fora d’Espanya o treballadors per compte propi (autònoms), el professional pot treballar per a empreses estrangeres i per a empreses situades a Espanya sense superar el 20% del facturat total de la seva activitat professional.

Requisits per al treballador:

– Ser major de 18 anys i no trobar-se irregularment en territori espanyol.
– No tenir antecedents penals a Espanya i als països on hagi residit durant els dos últims anys.
– No figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya tingui subscrit conveni en tal sentit.
– Disposar d’una assegurança pública o d’una assegurança privada de malaltia autoritzat a Espanya.
– Disposar de recursos econòmics suficients per a ell i els membres de la seva família durant el període de residència a Espanya.

Requisits per a l’empresa:

– L’existència d’una activitat real i continuada durant almenys un any de l’empresa o grup d’empreses amb la qual el sol·licitant mantingui una relació laboral o professional.
– Documentació acreditativa que la relació laboral o professional pot realitzar-se a distància.
Depenent de la relació laboral o professional:
– En el cas de relació laboral, haurà d’acreditar-se l’existència d’aquesta entre el treballador i l’empresa no radicada a Espanya durant, almenys, els tres últims mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, així com documentació que acrediti que l’empresa permet al treballador realitzar l’activitat laboral a distància.
– En el cas de l’existència d’una relació professional, haurà d’acreditar-se que el treballador manté una relació mercantil amb una o diverses empreses no radicades a Espanya durant, almenys, els últims tres mesos, així com documentació que acrediti els termes i condicions en els quals realitzarà l’activitat professional a distància.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.