Fiscalitat Internacional. Tributació mínima de les multinacionals (Pilar 2)

març 21, 2023 | Audiconsultores, Flaix Fiscal

L’Administració Tributària espanyola ha publicat consulta pública prèvia sobre la transposició al dret espanyol de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consell de 15 de desembre de 2022 relativa a la garantia d’un nivell mínim global d’imposició per als grups d’empreses multinacionals i els grups nacionals de gran magnitud en la Unió (Pilar 2).

La Directiva (UE) 2022/2523 estableix un impost complementari (“top-*up tax”) als grups multinacionals amb uns ingressos consolidats superiors als 750 milions d’euros mitjançant dues regles interconnectades, (i) la regla d’inclusió de rendes (Income Inclusion Rule, IIR) i (ii) la regla de beneficis insuficientment gravats (Undertaxed Profit Rule, UTPR), com a suport a la primera, que garanteixen que les rendes obtingudes per aquests grups multinacionals situats en Estats membres de la Unió Europea o pels grups multinacionals la matriu dels quals estigui situada en un Estat membre de la Unió Europea (en aquest últim cas tant si les empreses del grup estan situades a la Unió Europea com fora d’ella) tributin efectivament a un tipus mínim global del 15%.

Respecte a les filials a Espanya d’aquesta mena de grups cal assenyalar que si la regla UTPR resulta d’aplicació al seu grup per estar situat en un tercer país que no apliqui l’una IIR admissible, o en un país amb baixa tributació, seran gravades per aquest impost complementari.

En principi, es planteja que la transposició dels preceptes de la Directiva (UE) 2022/2523 es vaig efectuar a través d’una norma pròpia de rang legal, i ha d’estar en vigor el dia 31 de desembre de 2023 perquè s’apliqui als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’aquesta data, en la pràctica en 2024, si bé la regla UTPR s’aplicarà per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 31 de desembre de 2024, en la pràctica l’1 de gener de 2025.

 

Accedeix a la consulta completa AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.