Segona fase del Pla de Recuperació de fons ICO

maig 14, 2024 | Flaix Compliance

Arriba la segona fase del Pla de Recuperació on es desplegaran un total de fins a 84.000 milions d’euros en préstecs en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El passat 27 de febrer de 2024, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual s’estableixen les condicions generals per a la posada en marxa de les cinc facilitats a través de les que l’ICO gestionarà 40.000 milions d’euros en préstecs procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que permetran culminar el procés de transformació i modernització del teixit productiu i de l’economia espanyola.

Els 5 fons que gestionarà l’ICO

• ICO-Verd: dotació de 22.000 milions d’euros
• ICO-Empreses i Emprenedors: dotació de 8.150 milions d’euros
• ICO-Habitatge: dotació de 4.000 milions d’euros
 ICO-Audiovisual Hub: dotació de 1.712 milions d’euros
• Fons Next tech: dotació de 4.000 milions d’euros

L’ICO signarà convenis amb els ministeris que correspongui, en els quals s’especificaran les característiques particulars de cada facilitat.

Instrumentalització i canalització dels fons ICO

• Línies de préstecs a través d’entitats financeres (línies de mediació).
• Préstecs directes a empreses per part de l’ICO.
• Adquisició de bons i inversions en capital o quasi capital per part de l’ICO.

En aquestes línies de mediació, es posarà a disposició fins al 100% del finançament dels projectes empresarials, en condicions financeres avantatjoses i amb llargs terminis d’amortització. Els préstecs gestionats per l’ICO podran formalitzar-se fins a agost de 2026.

Des del departament de Consultoria Financera de Audiconsultores ETL GLOBAL podem donar suport als nostres clients en el compliment dels requisits exigits per a l’accés a aquestes noves línies de finançament.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.