Select Page

S’aproven noves mesures en matèria de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i els cuidadors

jul. 20, 2023 | Flaix Legal

El passat 30 de juny va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual, entre altres mesures, s’aproven nous conceptes en matèria de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i els cuidadors. Aquest Reial decret llei suposa la transposició a la normativa nacional de la Directiva UE 2019/1558 de 20 de juny del 2019.

A continuació, es detallen els aspectes més rellevants:

  • Es modifiquen i inclouen nous permisos retribuïts, amb especial importància el nou permís per causa de força major de 4 dies a l’any per motius familiars urgents amb permisos convivents.
  • S’introdueix una nova figura d’Excedència, el nou PERMÍS PARENTAL, de 8 setmanes no retribuïdes per a la cura d’un menor de fins a vuit anys.
  • Es modifiquen i s’inclouen noves suspensions de contractes i de reducció de jornada, amb especial rellevància, el gaudir de les 2 setmanes addicionals en famílies monoparentals en el supòsit de discapacitat o naixements múltiples, i la introducció d’un nou procediment en el supòsit de gaudir tots dos progenitors del permís de lactància.
  • S’amplia la sol·licitud d’adaptació de jornada a fills majors de 12 anys, el cònjuge o parelles de fet o familiars fins a 2n grau de consanguinitat, quan convisquin en el mateix domicili i no puguin valer-se per si mateixes.
  • Es demora l’entrada en vigor de la cotització dels becaris, siguin les pràctiques remunerades o no fins a l’1 de gener de 2024, estava previst per a l’1 d’octubre de 2024, segons Reial decret llei 2/2023, de 16 de març.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.