Procediment tributari – Notificacions electròniques

jul. 25, 2023 | Flaix Fiscal

Segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de febrer de 2023, les empreses estan obligades a entrar periòdicament en la seva seu electrònica, sense que sigui necessari que se’ls faci arribar un avís previ de cada notificació.

En el cas analitzat en aquesta sentència, una administració local va notificar unes liquidacions de la plusvàlua municipal per mitjans electrònics, però el contribuent no va accedir a elles en el termini màxim de 10 dies des de la seva posada a disposició. Després de vèncer el termini per a la seva impugnació, l’entitat va interposar recurs de reposició, i l’Administració va inadmetre el recurs per ser extemporani, enfront del que l’entitat va al·legar que no havia rebut avís de la notificació de les liquidacions, per la qual cosa aquestes no havien estat vàlidament notificades.

Doncs bé, el TSJC entén que les notificacions es van entendre efectuades pel transcurs de 10 dies des de la seva posada a disposició en l’adreça electrònica de l’empresa, en punt, les persones jurídiques estan obligades a rebre les notificacions electrònicament i, en conseqüència, han d’entrar almenys cada 10 dies en la seu electrònica amb la finalitat de comprovar si tenen a la seva disposició una notificació. Per al TSJC l’avís previ és un acte de caràcter accessori (i no obligatori), l’única fi del qual és facilitar el coneixement que s’ha practicat una notificació a l’administrat.

 

Per a més informació accedeix a la sentència completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.