Select Page

Procediment Tributari – Facultats dels òrgans i Gestió Tributària respecte a entitats acollides a règims especials del IS

gen. 31, 2023 | Flaix Fiscal

Segons la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) de 19 de desembre de 2022, totes aquelles actuacions que impliquin recerques o comprovacions sobre obligats tributaris acollits als règims especials prevists per la normativa de l’Impost de societats, han de ser dutes a terme pels òrgans d’inspecció, sense que els òrgans de gestió tributària siguin competents. Aquest criteri està en línia amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, nascuda amb la sentència de 23 de març de 2021, que ja anunciem en diversos Flaixos Fiscals.

Ara bé, el TEAC va més enllà i manifesta que això no obsta perquè comprovacions que res tenen a veure amb el règim especial, encara que la societat objecte de comprovació tributi en règim especial, a criteri d’aquest TEAC, puguin ser realitzades pels òrgans de gestió tributària.

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.