Política de cookies

gen. 11, 2024 | Flaix Legal

Avui, dijous 11 de gener, entren en vigor les noves directrius sobre la política de cookies. Alguns dels canvis essencials introduïts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb l’objectiu de complir amb les indicacions donades per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades, són els següents:

  • Visibilitat equitativa: a partir d’ara, l’opció de rebutjar cookies deurà obligatòriament aparèixer en el primer capat de la política de cookies, a diferència del règim més laxatiu que venia donant-se fins al moment.
  • Informació transparent: La informació prestada sobre les cookies ha de ser necessàriament clara perquè el consentiment pugui donar-se inequívocament. Així mateix, aquesta informació ha d’estar sempre accessible per a possibles consultes posteriors.
  • No obligatorietat: L’acceptació de la política de cookies no pot exigir-se com a requisit per a poder navegar en un lloc web.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL considerem oportú advertir als nostres clients que la no implementació dels canvis introduïts pot suposar un incompliment normatiu, així com un gran risc per a la privacitat dels usuaris.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.