Plusvàlua Municipal – Alguns tribunals estan admetent les rectificacions a autoliquidacions posteriors al 26 d’octubre de 2021

des. 13, 2022 | Flaix Fiscal

Com recordaràs, la sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26 d’octubre de 2021 va declarar inconstitucional la norma que fins llavors havia servit per a calcular la base imposable de la plusvàlua municipal, si bé va limitar els seus efectes temporals, establint que no podien ser revisades les liquidacions fermes notificades abans de la data en la qual es va dictar aquesta sentència ni tampoc aquelles que, fins i tot no sent fermes, no haguessin estat impugnades fins a aquest mateix dia.

Així doncs, el Tribunal Constitucional va limitar la possibilitat de reclamar la plusvàlua a les autoliquidacions i liquidacions que haguessin estat recorregudes abans del 26 d’octubre de 2021 i estiguessin pendents de resolució. Per a les autoliquidacions i liquidacions recorregudes després d’aquesta data, el Tribunal va considerar que ja no era possible recuperar l’impost pagat.

Doncs bé, alguns jutjats (Jutjat de Pontevedra 10/05/2022, Jutjat de València 05/04/2022) han sentenciat en contra d’aquest criteri, argumentant que les sentències recaigudes en procediments d’inconstitucionalitat produeixen efectes generals des de la data de la seva publicació en el BOE, que en el cas que ens ocupa va ser el 25 de novembre de 2021.

Si es confirmés aquest criteri aquells contribuents que van reclamar fins al 24 de novembre podrien rebre també la devolució de l’impost satisfet.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.