Operacions vinculades. Model 232

oct. 27, 2022 | Flaix Fiscal

D’acord amb l’article 13.4 de la Llei de l’Impost de Societats, els contribuents de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) que actuïn a través d’un establiment permanent a Espanya, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, hauran de presentar el model 232 durant el mes de novembre de 2022.

Aquest model considera la informació de les operacions vinculades, amb especial atenció a les transaccions específiques i el seu volum. En aquest sentit, el nostre Departament de Preus de Transferència dona suport i acompanya als contribuents subjectes a validar i presentar la informació per a la seva presentació formal.

 

Pot accedir al reglament d’aquest model AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.