Select Page

Novetats fiscals per a 2023

gen. 24, 2023 | Flaix Fiscal

Tal com informem en el nostre Flaix Fiscal del 30 de desembre, el final d’any va ser trepidant amb l’aprovació de diverses normes que han introduït importants novetats impositives en l’IRPF, Impost de societats i IVA. Ens referim bàsicament a les següents:

Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la nova Llei de Start Ups.
Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat.
Reial decret llei 20/2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna.
Llei 38/2022 per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.

L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), de la qual som membres, ha publicat 4 informes sobre les principals mesures fiscals introduïdes per aquestes normes, als quals pots accedir a través d’aquest link, i de les quals passem a relacionar les que considerem més significatius:

a. Impost de societats:

• Tipus impositiu reduït per a les Start Ups i per a les entitats amb una xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros
• Nova deducció per inversions a les Illes Balears.
• Limitació en el règim de consolidació fiscal de la compensació de les bases imposables negatives generades per les societats del grup en l’exercici 2023.

b. IVA:

• Modificació de la base imposable per crèdits incobrables o concurs del deutor
• Modificacions de la regla d’inversió del subjecte passiu.
• Inclusió de nous béns al tipus del 4% i del 0%.

c. IRPF:

• Increment dels tipus impositius aplicables a aquella part de la base liquidable de l’estalvi (guanys patrimonials, dividends, interessos) que excedeixi de 200.000 euros.
• Modificació dels límits de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
• Millora del règim fiscal especial dels impatriats (la famosa “llei Beckham”).
• Millora de la deducció per inversió en empreses de nova creació.

d. Creació del nou impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.