Ahir es va publicar al BOE la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, en què s’inclouen mesures tributàries, entre les quals destaquen les següents:

a) IRPF – Plans de pensions. Es redueix a 1.500 euros (2.000 euros al 2021) l’aportació màxima anual al pla de pensions individual que dóna dret a gaudir de reducció a l’IRPF. Això no obstant, en el cas de les aportacions a plans de pensions d’empresa, serà possible aportar fins a 10.000 euros (sense que la suma d’aportacions a plans individuals i d’empresa pugui superar els 10.000 euros). L’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es manté en 1.000 euros anuals.

b) Impost sobre Societats:

  • Quota líquida mínima. A partir del 2022, les empreses amb una xifra de negocis superior a 20 milions d’euros o bé que consolidin fiscalment, en general, hauran de declarar una quota líquida mínima a l’impost sobre societats del 15% de la base imposable. En certs casos, s’han establert límits percentuals diferents (per exemple, a les empreses de recent constitució, el percentatge és del 10%, i en entitats de crèdit o hidrocarburs, del 18%).
  • Règim d’arrendament d’habitatges. La bonificació prevista al règim especial de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges (REAV) per a determinades rendes derivades d’aquesta activitat es redueix del 85% al 40%.

Sorprenentment, el text avui publicat al BOE no inclou Disposició Final d’entrada en vigor de la Llei.

Esperant que aquest últim Flash Fiscal de l’any sigui del teu interès, et desitgem el millor per al 2022!!!.