Nova ordre sobre la quantia exempta d’IRPF de despeses de locomoció

jul. 27, 2023 | Flaix Fiscal

El passat 17 de juliol de 2023, va entrar en vigor l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, pel qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Aquesta Ordre modifica la quantia exempta d’IRPF corresponent a les despeses de locomoció que les empreses abonen a les persones treballadores que facin ús d’un mitjà de transport privat, a fi de desplaçar-se fora del centre de treball per a fer el seu treball.

L’Ordre estableix com a quantia exempta d’IRPF 0,26€ per quilòmetre, en lloc dels 0,19€ per quilòmetre que es venia aplicant fins ara, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Aquesta quantitat estarà exempta sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.