Nou Model sobre monedes virtuals situades a l’estranger

març 21, 2024 | Flaix Fiscal

El 4 d’abril de 2023 es va publicar en el BOE el Reial Decret 249/2023. Aquest Reial Decret constitueix el desenvolupament reglamentari de la Llei 11/2021, i en ell, s’aprova el nou model 721, que s’utilitzarà per a informar de les monedes virtuals situades a l’estranger de l’exercici 2023 i següents exercicis.

  • Estan obligats a presentar el model 721 les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de monedes virtuals a l’estranger, o respecte de les quals tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició, o de les quals siguin titulars reals.
  • No quedaran obligats a presentar aquest model, aquells subjectes passius que els seus saldos a 31 de desembre de monedes virtuals valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros.
  • La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el conjunt de monedes virtuals hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte de l’última declaració presentada. No obstant això, serà obligatòria la seva presentació en els supòsits de deixar de ser titular, beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició o titulars reals respecte d’aquestes monedes virtuals.
  • El termini de presentació d’aquesta declaració finalitza el 31 de març de cada any.

Aquest model comparteix les excepcions i el termini de presentació amb el model 720 Declaració sobre Béns i Drets situats a l’Estranger.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.