Nota registre salarial

oct. 5, 2023 | Flaix Legal

L’Art. 28 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i, Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, estableix l’ obligatorietat de les empreses efectuar el registre retributiu de tota la plantilla, inclòs el personal directiu i alts càrrecs. Aquest registre retributiu ha d’incloure els salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, disgregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

El seu registre és de caràcter anual i aplica a totes les empreses sense importar el nombre de treballadors, a més, qualsevol treballador, quan no hi hagi representació legal dels treballadors, podrà sol·licitar l’accés al registre, però únicament se li facilitarà la informació corresponent a les diferències percentuals que existissin entre les retribucions d’homes i dones. Les empreses que disposin de representació legal dels treballadors, se’ls haurà de fer lliurament de la totalitat del registre retributiu.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.