Nota bonificació per maternitat

nov. 2, 2023 | Flaix Legal

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, va introduir un canvi molt rellevant respecte a les bonificacions d’uns certs col·lectius.

Les persones treballadores que estiguessin en les següents situacions:

• Baixa per risc d’embaràs
• Baixa per risc de lactància natural
• Baixa per naixement i cura d’un menor

Fins al 31 d’agost de 2023 se’ls aplicava una bonificació del 100% de les quotes de Seguretat Social, en el supòsit que siguin substituïdes per una altra persona treballadora durant el període de baixa. Totes dues persones treballadores se’ls aplica una bonificació del 100% de les quotes.

A partir de l’1 de setembre, es van modificar els requisits i condicions per a l’aplicació d’aquestes bonificacions:

  • Únicament s’aplicarà la bonificació si es contracta persones joves aturades menors de 30 anys, per a substituir a les persones treballadores en les situacions de baixa indicades.
  • La bonificació serà en qualsevol cas d’un import fix de 366€/mes, tant per a la persona que estigui en la situació de baixa com la persona treballadora que la substitueix, pel període en què se superposi el contracte de substitució amb la respectiva prestació.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL quedem a la seva sencera disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.