Normativa comptable respecte als criptoactius

març 12, 2024 | Flaix Compliance

En relació amb el tractament comptable respecte a les criptomonedes, categoria de criptoactius i, dins dels quals cal destacar el Bitcoin (BTC) o el Ethereum (ETH), entre altres. Assenyalem a continuació la normativa comptable que existeix actualment sobre aquest tema.

Tant el IFRIC (Comitè d’Interpretacions de les IFRS o NIIF, per les seves sigles en anglès), que amb la sol·licitud efectuada per part del International Accounting Standards Board (IASB), va emetre una decisió el juny de 2019, com el ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), amb la consulta 4 del BOICAC Núm. 120/2019 de desembre de 2019, coincideixen que, com a regla general, totes aquelles societats que no tinguin el minat i el trànsit de criptomonedes com a activitat habitual, qualificaran a les seves criptomonedes com a immobilitzat intangible, aplicant per a la seva comptabilització, les normes de registre i valoració 5a i 6a del PGC. En canvi, aplicant la norma 10a del PGC, si les criptomonedes estan destinades a la venda es comptabilitzaran com a existències sempre que siguin considerades com l’objecte principal de l’activitat de l’empresa o siguin adquirides per a ser venudes com a activitat habitual.

Quant a la comptabilització de la resta de criptoactius (tokens i criptocommodities), avui dia no existeix una normativa clara sobre aquest tema, per la qual cosa hauria d’analitzar-se, en primer terme, la funcionalitat i naturalesa de l’actiu subjacent, amb l’objectiu de poder determinar, a posteriori, si aquests han de reflectir-se en la comptabilitat com: instruments financers, actius o existències.

Des de Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.