Modificacions en la presentació de Comptes Anuals

juny 13, 2023 | Flaix Compliance

Recentment, l’Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, va aprovar els models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, i la resolució del 18 de maig de 2023 els acaba de publicar.

Les novetats que inclouen tots els models (individual, normal, Pime i abreujat) de comptes anuals són:

• CANVIS EN LA FULLA D’IDENTIFICACIÓ: S’elimina la fulla Covid i s’inclou el percentatge de dones en l’òrgan d’Administració.
• CANVIS EN LA DECLARACIÓ DE TITULARITAT REAL: S’incorporen nous camps per a la identificació persones físiques, així com més informació sobre el control de la societat indicada en percentatges en diferents taules.
• CANVIS EN LA FULLA D’INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL (IMA): Inclusió voluntària de 5 indicadors mediambientals (Emissions CO2 en els seus tres abastos, i els consums d’aigua i electricitat respectivament).

Canvis específics que afecten a cadascun dels models:

A.2 Model Normal:
A.2.1 Balanç
A.2.2. Canvis en la Correspondència entre els conceptes del balanç normal i el Pla General de Comptabilitat 2007.
A.2.3. Canvis en la correspondència entre els conceptes de l’estat d’ingressos i despeses reconegudes i el Pla General de Comptabilitat de 2007.
A.2.4. Contingut de la memòria normal.
A.2. Novetats en la definició dels test d’errors.

A.3. Model abreujat:
A.3.1. Contingut de la memòria abreujada.

A.4. Model PIME:
A.4.1. Canvis en la correspondència entre els conceptes del balanç de Pimes i el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
A.4.2 Novetats en la definició dels test d’errors.

La utilització d’aquests models serà obligatòria per als comptes anuals formulats i aprovats pels subjectes obligats, que siguin presentats en el Registre Mercantil per al seu dipòsit amb posterioritat a 30.05.2023.

 

Accedeix a la resolució completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.