Models per a la presentació de Comptes Anuals

maig 21, 2024 | Flaix Compliance

En data 23 d’abril de 2024, s’han publicat les resolucions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, referidas als models per a la presentació dels comptes anuals.

La utilització dels nous models aprovats entra en vigor pels Comptes que siguin presentades en Registre Mercantil per al seu dipòsit amb posterioritat a la publicació d’aquesta Resolució en el BOE, que va tenir lloc 8 de maig de 2024.

Les principals modificacions que s’inclouen en els nous models són els següents:

  • Model normal, abreujat i pime: S’inclou informació en la fulla d’identificació, en relació amb el nombre de dones que pertanyen a l’òrgan de govern i el total de membres d’aquest i s’elimina la informació corresponent al percentatge.
  • Model pime: S’elimina en la fulla mediambiental la referència a las “emisiones alcance 3” (indirectes de clients i proveïdors, diferents del consum energètic). Al respecte cap recordar que aquesta informació és voluntària fins a la data.
  • Model normal (individual i consolidat): S’introdueixen canvis en el contingut de la memòria que afecten la informació sobre el pagament a proveïdors.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a disposició per a qualsevol aclariment sobre aquest tema.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.