Select Page

Model 232. Operacions vinculades

nov. 14, 2023 | Flaix Fiscal

Com cada any, entre el dia 1 i el 30 de novembre, els contribuents de l’Impost de societats (IS) i de l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) que actuïn a través d’un establiment permanent a Espanya, i que realitzin operacions amb entitats vinculades, hauran de presentar el Model 232.

Aquest Model haurà de considerar la informació corresponent d’acord amb els seus comptes anuals i a l’informe anual de preus de transferència. La presentació fora de termini suposa la imposició de sancions per part de l’Administració Tributària.

Des del nostre departament de preus de transferència, dirigit per Arely Almaguer, ajudem els nostres clients a preparar i presentar aquest model, tant en la recopilació d’informació com en la seva presentació.

Quedem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.