Mesures LGTBI per a empreses

març 19, 2024 | Flaix Legal

La Llei 4/2023 de 28 de febrer per a la Igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones té per finalitat garantir i promoure el dret a la igualtat real i efectiva de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com de les seves famílies.

L’article 15 d’aquesta llei, estableix que, les empreses amb més de 50 treballadors en plantilla han d’impulsar un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, incloent-hi un protocol d’actuació amb accions per a prevenir, detectar i actuar davant una situació d’assetjament o la violència.
Les mesures que s’incloguin en el mateix han de ser pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la Representació legal de les persones treballadores. A més, el contingut i abast de les mateixes es desenvoluparan reglamentàriament.

Les sancions administratives per incórrer en vulneració dels drets del col·lectiu LGTBI poden oscil·lar entre els 200 i 150.000.-euros depenent de la tipificació d’aquestes.

Des d’ Audiconsultores ETL GLOBAL ens posem a la seva disposició per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb aquest tema.

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.