Mecanismes d’Ajust en Frontera per al Carboni

nov. 10, 2023 | Flaix Legal

El passat 15 de maig de 2023 es va publicar en el DOUE el Reglament (UE) 2023/956 del Parlament Europeu i del Consell de 10 de maig de 2023, pel qual s’estableix un Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (MAFC), que afecta les importacions en territori duaner de la Unió Europa de mercaderies i productes transformats, concretament, al ciment, l’electricitat, els abonaments, la fosa/ferro/acer, l’alumini i l’hidrogen.

L’aplicació del MAFC està dissenyada perquè sigui escalonada en el temps, amb diferents fites temporals, començant amb un període transitori des del passat 1 d’octubre de 2023 i fins al 31 de desembre de 2025.

Durant aquest període, els importadors d’aquesta mena de mercaderies i productes tindran l’obligació de presentar informes trimestrals sobre les mercaderies en els quals s’indiquin el total d’emissions directes i indirectes generades, tot això d’acord amb les normes de desenvolupament del Reglament d’Execució (UE) 2023/1773 de la Comissió, de 17 d’agost de 2023.

El termini màxim per a la seva presentació és d’un mes des de la finalització de cada trimestre, per la qual cosa els subjectes obligats tindran fins al 31 de gener de 2024 per a la presentació del primer informe trimestral.

 

Per a accedir el text complet del MAFC consulti AQUÍ , i per a consultar el Reglament d’Execució  AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.