IVA – Revenda vehicle afecte al 50%

febr. 7, 2023 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs ha considerat, en la seva consulta vinculant V2209-22, de 21 d’octubre de 2022, que la revenda d’un vehicle automòbil que va adquirir un autònom per a la seva activitat, en l’adquisició de la qual es va aplicar la deducció del 50% d’IVA, queda subjecta a IVA quant a aquest percentatge.

La DGT considera que en tant el vehicle ha estat afecte al patrimoni empresarial en un 50%, o un altre percentatge d’afectació, la base imposable de l’IVA en el lliurament del mateix ha de computar-se, així mateix, en el 50% de la total contraprestació pactada, atès que la transmissió de l’altre 50%, o del percentatge que no va estar afecte, es correspon amb el lliurament de la part d’aquest actiu no afecta al referit patrimoni, que ha de quedar no subjecta a l’IVA.

Es tracta del mateix criteri aplicat per la DGT a la revenda de vehicles per empreses (p. ex. consulta V400-20, de 20 de febrer de 2020).

Si necessites més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.