IVA – La venda de terrenys no edificables pot estar no exempta

gen. 10, 2023 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs, arran de la sentència del Tribunal Suprem de 29 d’octubre de 2021, ha passat a considerar, en la seva consulta V0986-22, que la transmissió d’un terreny no edificable, i la urbanització del qual està pendent d’iniciar-se, no està exempta de l’IVA si de la documentació de l’operació es dedueix que la intenció de les parts és destinar el terreny a la urbanització i posterior edificació. En tal cas, perquè l’operació tributi per IVA ja no és necessari renunciar a l’exempció i el AJD a pagar és més reduït.

A aquest efecte, per a acreditar que existeix aquesta intencionalitat, s’ha d’atendre el conjunt d’elements de l’operació: la inclusió de les finques en un pla d’ordenació urbana amb qualificació de residencial, l’aprovació definitiva del pla d’ordenació urbana, l’aprovació del projecte d’urbanització, la sol·licitud de llicència administrativa per a la construcció d’edificacions i el pagament del ICIO. També és convenient deixar constància d’aquesta intenció en la pròpia escriptura de venda.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.