IVA – Els errors o retards en el SII no impedeixen recuperar l’IVA suportat

oct. 10, 2023 | Flaix Fiscal

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, en la seva sentència de 6 de març de 2023, ha considerat que els errors o retards en el SII no impedeixen recuperar les quotes d’IVA suportat quan concorren els requisits substancials perquè operi la deducció.

El TSJ de Galícia, fins i tot reconeixent que aquesta qüestió és discutible, considera prima facie que l’exigència d’utilitzar el Sistema d’Informació per a la comptabilització no deixa de ser un requisit formal afegit que no pot superposar-se al principi de neutralitat de l’IVA consagrat en la jurisprudència comunitària, concloent que els errors o retards en el SII podran, en el seu cas, ser sancionats com a tals incompliments però no podran limitar els drets (en particular el dret a la deducció de l’IVA suportat) que el sistema de l’IVA confereix als subjectes passius quan concorren els requisits substancials o materials perquè operi la deducció.

Aquesta sentència és certament positiva, si bé cal esperar que l’Advocat de l’Estat interposi recurs de cassació.

 

Accedeix a la sentència completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.