IVA Diferit a la importació – Improcedència de recàrrec en determinats supòsits

abr. 25, 2023 | Audiconsultores

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 13 de desembre de 2022 estima la improcedència en l’aplicació automàtica del recàrrec en aquells supòsits en els quals el contribuent hagués regularitzat la seva situació tributària amb relació a les quotes d’IVA diferit a la importació, abans del dictat de la provisió de constrenyiment. El Tribunal argumenta la seva decisió sobre la base del principi de neutralitat de l’IVA, en la mesura en què considera que no pot ser gravada de manera automàtica la presentació tardana d’una declaració.

Aquesta sentència pot ser molt útil per a defensar la no aplicació del recàrrec en situacions similars, en tant l’AEAT ha procedit en els últims anys a la liquidació automàtica del mateix en els supòsits de no inclusió en la Casella 77 del Model 303 de les quotes d’IVA diferit a la importació una vegada transcorregut el termini voluntari de presentació d’aquesta declaració, amb independència que el contribuent hagués procedit a la regularització de la seva situació tributària abans del dictat de la provisió de constrenyiment.

 

Accedeix a la sentència completa AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.