El TEAR de Balears va emetre el 31 de març de 2022 una resolució sobre la deduïbilitat de quotes d’IVA suportades en l’arrendament d’habitatges respecte a les que només durant uns mesos d’estiu es presten serveis turístics, motiu pel qual aquesta cessió està subjecta i no exempta d’IVA.

Segons aquesta resolució, la deducibilidad de l’IVA depèn de (1) si estem davant quotes d’IVA suportat en l’adquisició de béns d’inversió (per exemple, la compra de l’immoble) o (2) davant quotes d’IVA suportat en l’adquisició de béns i serveis corrents. Respecte a les primeres, el TEAR només permet la seva deducció parcial, proporcional a la part de l’any en la qual el propietari va cedir l’habitatge conjuntament amb la prestació de serveis turístics; mentre que en relació a les quotes suportades no relacionades amb els béns d’inversió, no es consideren deduïbles atès que no s’afecten directa i exclusivament a l’activitat.

 

Veure resolució completa