ISD – L’ampliació de capital amb emissió d’una prima no justificada en la societat es presumeix donació.

juny 14, 2022 | Flaix Fiscal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sentència de 26 de gener de 2022, ha considerat que una ampliació de capital amb emissió d’una prima d’emissió no justificada en la societat (no existien reserves expresses ni tàcites) es presumeix donació a l’efecte de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD).

El cas sobre el qual versa la sentència és un augment de capital de la societat en la qual el cònjuge de la recurrent va aportar un immoble valorat en 2 milions d’euros, però va rebre accions amb valor nominal de 0,9 milions, en tant aquestes noves participacions van ser creades amb una prima d’emissió global de 1,1 milions, quan la situació patrimonial de l’empresa no justificava que l’ampliació de capital es realitzés amb una prima d’emissió, ja que no existien reserves expresses ni tàcites en la societat. Com a conseqüència, la recurrent va resultar beneficiària d’un increment de patrimoni de caràcter lucratiu, i va comportar simultàniament una disminució en el patrimoni del seu cònjuge, per la qual cosa es compleixen els requisits per a la seva tributació sota l’ISD.

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.