Select Page

ISD de No Residents – Els hereus no residents que rebin per herència accions d’entitats estrangeres que estiguin dipositades en oficines d’entitats financeres situades a Espanya tributen en l’Impost sobre Successions

nov. 3, 2022 | Flaix Fiscal

D’acord amb el criteri de la Direcció General de Tributs publicat a través de la consulta vinculant V1405-16, de 06/04/2016, un hereu no resident fiscal a Espanya és subjecte passiu de l’Impost sobre Successions i Donacions, per obligació real, d’una herència rebuda en la qual s’incloguin no sols (i) els títols valor i participacions emesos per entitats o establiments situats a Espanya -ja que poden exercitar-se o complir-se en territori espanyol– sinó també (ii) els emesos per entitats estrangeres que estiguin dipositats en oficines de bancs i altres entitats financeres situades a Espanya, amb independència que només cotitzin en mercats organitzats d’altres països diferents d’Espanya.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.