IS – Tipus impositiu del 15% per nova creació

febr. 14, 2023 | Flaix Fiscal

D’acord amb el criteri de la consulta vinculant V2439-2022 emesa per la Direcció General de Tributs, una societat no pot aplicar el tipus reduït especial (15%) de l’Impost de societats de les empreses de nova creació quan el soci únic de l’entitat creada exercís com a autònom la mateixa activitat.

Davant consultes com aquesta la resposta de la DGT és evident, en tant l’art. 29.1.b) de la Llei del IS ja impedeix expressament l’aplicació del tipus reduït del 15% en aquells supòsit en què l’activitat econòmica hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50 per cent.

Per a veure la consulta vinculant completa accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.