IS – Operacions

nov. 9, 2023 | Flaix Fiscal

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 21 de juny de 2023, ha establert que quan el servei prestat pel soci a l’entitat vinculada, i el que presta aquesta a tercers independents és substancialment el mateix, i l’entitat manca de mitjans per a realitzar l’operació, si no és per la necessària i imprescindible participació de la persona física, no aportant valor afegit (o sent aquest residual), és correcte considerar que la contraprestació pactada en l’operació amb tercers és una operació no vinculada comparable.

El cas que analitza el TS és el d’una persona física que és soci majoritari i administrador únic d’una entitat que presta serveis de radiodifusió, sent la persona física qui els presta personalment, ja que és la circumstància determinant per a la contractació per tercers -emissores de ràdio i mitjans escrits de comunicació-, i per mancar l’entitat de mitjans propis per a prestar-los.

El preu facturat a tercers és molt superior al sou cobrat per la persona física, per la qual cosa en la Inspecció va regularitzar l’import de l’operació entre la persona física i l’entitat en aplicació de la normativa de les operacions vinculades, utilitzant el preu de l’operació amb tercers com a comparable.

 

Per a més informació accedeix a la sentència completa AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.