IS – Operacions de reestructuració: Facilitar la successió futura NO es considera motiu econòmic vàlid.

maig 31, 2022 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs (DGT), en la seva consulta vinculant V3151-21, analitza la possible aplicació del règim fiscal especial de reestructuracions a l’escissió total d’una hòlding que assigna tot el seu patrimoni en quatre parts, cadascuna de les quals es transmetrà en bloc a quatre societats de nova creació, rebent els socis un nombre de participacions de totes les societats beneficiàries proporcional a la seva respectiva participació en la societat que s’escindeix.

La finalitat de l’operació és simplificar la successió futura i facilitar el relleu generacional evitant conflictes entre els fills de la sòcia majoritària, ja que cada societat beneficiària seria dirigida de forma diferenciada, assumint cada fill (o uns certs fills) la direcció d’una de les noves societats. Això permetria una gestió i presa de decisions molt més dinàmica i independent, sense diferències de criteri i possibles conflictes i, previsiblement, amb majors beneficis.

 

Doncs bé, la DGT…

…considera que la finalitat de simplificar la successió futura i facilitar el relleu generacional al·legada no és motiu de reestructuració o racionalització de les activitats, com requereix la normativa, del que es desprèn la no aplicació del règim fiscal especial.

Accedeix a la consulta vinculant completa AQUÍ.

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.