IS – Fusions inverses

nov. 30, 2023 | Flaix Fiscal

L’Audiència Nacional, en la seva sentència de 3 de maig de 2023, analitza si és possible la compensació de bases imposables negatives (BINs) en el supòsit de fusió per absorció entre societats germanes, íntegrament participades per un soci únic (fusió impròpia), en què les BINs qüestionades per la Inspecció pertanyien a l’entitat absorbent.

Les bases imposables negatives pertanyien a l’entitat absorbent, i la Inspecció, partint de la interpretació finalista de l’art. 90.3 del TRLIS, no va permetre la compensació de les BINs de l’entitat absorbent, a fi d’impedir un supòsit de doble aprofitament de pèrdues i la desimposición de les rendes positives obtingudes per l’entitat resultant de l’operació de fusió.

Doncs bé, l’Audiència Nacional confirma el criteri de la Inspecció i desestima la compensació de BINs de l’entitat absorbent en tant suposaria una fallida del principi de neutralitat fiscal de les operacions de reestructuració privilegiar el tractament fiscal de la fusió inversa enfront del qual mereix la fusió directa.

Sense perjudici que la part recurrent pugui haver interposat recurs de cassació davant el tribunal Suprem, entenem que es tracta d’un criteri certament restrictiu.

 

Accedeix a la sentència al complet AQUÍ

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.