IS – Deduïbilitat de despeses corresponents a exercicis prescrits

maig 16, 2024 | Flaix Fiscal

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 22 de març de 2024, ha establert, com a doctrina, que una despesa comptabilitzada de manera incorrecta en un exercici posterior al de la seva meritació, conformement a la normativa comptable, és deduïble en l’Impost de societats (IS) d’aquest exercici, sempre que no comporti una menor tributació respecte de la qual hagués correspost d’haver-se registrat en l’exercici de la seva meritació, amb independència que el mateix estigui prescrit.

Aquest criteri és certament favorable al contribuent, en tant l’Administració Tributària està interpretant l’art. 11.3 de la Llei del IS en el sentit que la societat no pot deduir-se una despesa d’un exercici anterior si aquest està prescrit.

Accedeix a la sentència al complet   AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.