IS – Criteris de l’Administració sobre la reserva de capitalització

oct. 17, 2023 | Flaix Fiscal

Aquests dies la AEAT s’ha pronunciat sobre aspectes de la reserva de capitalització en dos casos portats pel nostre despatx:

L’article 25 de la LIS estableix una reducció en base imposable del 10% de l’increment dels fons propis en l’exercici. Aquesta reducció ve condicionada a la dotació d’una reserva indisponible, la reserva de capitalització, per l’import de la reducció, i al manteniment durant 5 anys de l’increment dels fons propis.

  • L’Administració accepta l’acolliment parcial a la reserva de capitalització, sobre una part de l’increment dels fons propis:

Si la reserva de capitalització només es va dotar sobre una part de l’increment dels fons propis, encara que aquests disminueixin en un exercici posterior per una distribució de dividends, no es produeix un incompliment automàtic del requisit del manteniment, sempre que es mantingui l’import que sí que es va acollir a la reserva (els fons propis a l’inici de l’exercici de la seva dotació, i la part de l’increment sobre la qual es va dotar la reserva).

En el cas portat per Audiconsultores ETL GLOBAL, la AEAT va notificar l’inici d’un nou procedimen:

La

La AEAT exigia la regularització de la reducció de l’exercici 2019, ja que en 2020 es va produir una petita reducció dels fons propis. Enfront d’això, el nostre despatx va acreditar que l’increment dels fons propis en 2019 havia estat molt superior a l’import acollit a la reserva, i que, després de la distribució de dividends de 2020, els fons propis continuaven sent superiors.

Sobre la base d’això, la AEAT va estimar les nostres al·legacions i va concloure que no procedia cap regularització.

  • L’Administració accepta una reserva de capitalització que no es va consignar en la declaració del IS:

En aquest cas, en 2017 una societat va tenir una base imposable negativa. Al no poder aplicar la reducció en aquell any, no es va consignar la mateixa en la declaració del IS de 2017. Posteriorment, en 2019 la societat va tenir una base imposable positiva, i va consignar i va aplicar la reserva generada en 2017en la declaració del IS.

Arran d’un requeriment de la AEAT, en el qual es rebutjava l’aplicació de la reserva en 2019, al no haver-se consignat en la declaració del IS de 2017, des de Audiconsultores ETL GLOBAL acreditem el compliment dels requisits establerts en l’article 25 de la LIS, en la mesura en què en la memòria dels Comptes Anuals es va detallar àmpliament la dotació de la reserva.

També en aquest cas, la AEAT va estimar les nostres al·legacions i va concloure que no procedia cap regularització.

 

 

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.