IS – Aplicacions del tipus reduït del 15% a empreses de nova creació

febr. 22, 2024 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs, en la seva consulta V2203/2023 ha establert que aplica el tipus reduït del 15% en l’Impost de societats respecte a una entitat constituïda l’abril de 2017, per un soci únic, persona jurídica, el qual va transmetre el 100% de la seva participació en l’entitat a 4 persones jurídiques (no ostentant cap dels nous socis una participació de control sobre l’entitat).

Després de la presa de participació dels nous socis, l’entitat comença el desenvolupament d’una activitat econòmica amb l’adquisició de dos terrenys en 2018 i en 2019 (activitat de promoció immobiliària), generant bases imposables negatives en els exercicis 2017 a 2021. En l’exercici 2022, previsiblement, l’entitat obtindrà una base imposable positiva.

Conforme els antecedents aportats es conclou que l’entitat té la consideració d’entitat de nova creació que inicia una activitat econòmica, resultant aplicable el tipus reduït del 15% en l’exercici 2022.

Per a més informació accedeix a la consulta completa AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.