IRPF. Possible aplicació de la reducció del 40% en la prestació en forma de capital de dos plans de pensions en dos exercicis

des. 1, 2022 | Flaix Fiscal

El TEAC ha resolt, en recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri de 24 d’octubre de 2022, que quan es rebin prestacions de diversos plans de pensions, la reducció del 40% prevista en l’art. 17.2.b) del RDLeg. 3/2004, per aplicació del règim transitori de la Disp. Transitòria Dotzena de la Llei 35/2006 de l’IRPF (respecte a les aportacions realitzades abans del 20 de gener de 2006), podrà aplicar-se a totes les quantitats percebudes en forma de capital -pagament únic- en l’exercici en el qual esdevingui la contingència corresponent i en els dos exercicis següents, i no solament en un exercici.

 

Per a més informació accedeix AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.