El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 20 de juny de 2022, en resposta a la questió amb interès cassacional, i basant-se en una interpretació literal, lògica, sistemàtica i finalista de l’art. 7.p) de la Llei de l’IRPF, ha declarat –en contra del criteri reiterat de la Direcció General de Tributs (DGT)– que l’exempció prevista en aquest article relativa als rendiments del treball corresponents a treballs realitzats a l’estranger (amb un límit anual de 60.100 euros), sí que pot aplicar-se als rendiments percebuts pels administradors i membres dels Consells d’Administració.

 

Accedeix a la sentència en aquest enllaç.