IRPF – L’empresa no pot repercutir a l’empleat les retencions no practicades i reclamades per l’Agència Tributària

abr. 25, 2024 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs ha considerat, en la seva consulta vinculant V3270-23, de 19 de desembre de 2023, que des de la perspectiva del retenidor com de la del retingut, pel que respecta a la possible repercussió als treballadors dels imports corresponents a les retencions no practicades en el seu moment l’incorrecte compliment de les obligacions establertes als retenidors i obligats a ingressar a compte (per haver practicat en aquest cas unes retencions inferiors a les procedents) no permet en l’àmbit estrictament tributari efectuar cap deducció dels ingressos dels treballadors ni reclamar quantitats als mateixos que es deguin a retencions no practicades en el seu moment, circumstància que evidentment no exclou altres possibles vies de rescabalament del retenidor respecte al retingut.

Accedeix a la sentència al complet   AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.