IP – La tresoreria com un bé afecte a una activitat económica

juny 11, 2024 | Flaix Fiscal

En la resolució de 29 de maig de 2023, relativa a l’aplicació de l’exempció proporcional del guany patrimonial en l’IRPF per la donació d’accions “d’empreses familiars”, el TEAC ha admès que per a calcular la tresoreria afecta a activitats econòmiques en les PIMES es pugui aplicar “l’estadística del Registre Mercantil de PIMES que determina per a cada any el percentatge que representen els actius financers a curt termini i el disponible sobre el total per a cadascun dels tipus d’empresa (microempresa, empresa petita i empresa mitjana) segons l’activitat de cada empresa reflectida en el CNAE”.

Es tracta d’un criteri molt interessant a tenir en compte per a calcular l’abast de l’exempció de l’IP en aquest tipus d’empreses, quan els accionistes i la companyia compleixin els requisits per a aplicar l’exempció “d’empresa familiar”.

Accedeix a la resolució al complet   AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.