IP de No Residents – Deduïbilitat de préstecs per a adquisició d’immobles

juny 4, 2024 | Flaix Fiscal

La Direcció General de Tributs (DGT), en la seva consulta vinculant V0010-24 del 13 de febrer de 2024, ha admès que un préstec concedit a una persona física no resident fiscal a Espanya per a adquirir un immoble a Mallorca és deduïble en el seu Impost sobre el Patrimoni, encara que aquest préstec procedeixi d’una entitat financera anglesa.

En el cas analitzat el no resident fiscal va adquirir un immoble situat a Mallorca finançant l’operació amb un préstec personal procedent d’una entitat bancària espanyola, i es planteja refinançar aquest préstec amb un préstec personal procedent d’una entitat bancària anglesa, ja que li ofereixen condicions més favorables.

Doncs bé, la DGT conclou que, en la mesura en què el primer préstec va ser deduïble pel seu destí (l’adquisició d’un bé immoble situat a Espanya) i això resulti acreditat per qualsevol mitjà vàlid en dret, amb independència del tipus de préstec atorgat per l’entitat financera, també ho serà el nou, pel mateix motiu, perquè en definitiva també s’hauria dedicat a finançar l’adquisició de l’immoble a Espanya. 

Accedeix a la consulta vinculant al complet   AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.