El 26 de febrer es va publicar en el BOE la Primera convocatòria d’ajudes “KIT DIGITAL” previst dins del marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, Pla de Digitalització PIMES 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya-Finançat per la UE-NEXT Generation EU. Destaquem el següent contingut:

   • Tindran accés les petites empreses amb un nombre d’empleats entre 10 i 49.
   • L’import màxim d’ajuda serà de 12.000€.
   • El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de març de 2022 als 11h fins al 15 de setembre de 2022 als 11h.
   • Les ajudes es concediran de manera directa i sota el criteri de l’ordre de presentació i subjecte a la disposició de crèdit (500 milions €).

Requisits a complir pels beneficiaris:

   • No tenir la consideració d’empreses en crisis.
   • Estar al corrent de l’obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
   • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent per ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
   • No estar culpable en cap altra de les prohibicions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
   • NO superar el límit d’ajudes de minimis, conforme els disposat en les Bases reguladores.
   • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera Pimes.

 

Accedeix a la publicació al BOE amb tota la informació a través del següent LINK.