Inconstitucionalitat mesures introduïdes en l’IS pel RDL 3/2016

gen. 19, 2024 | Flaix Fiscal

Ahir, el ple del Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat del Reial decret llei 3/2016, a través del qual es van introduir mesures significatives per a la tributació d’empreses i grups fiscals. Específicament, les mesures introduïdes en 2016 van afectar els següents aspectes de la liquidació de l’Impost de societats:

• Restriccions en relació amb els límits aplicables a les grans empreses per a la compensació de bases imposables negatives i actius per impostos diferits.

• La introducció d’un nou límit per a les grans empreses aplicable a les deduccions per a evitar la doble imposició.

• L’obligació d’incloure automàticament les deterioracions de participacions que havien estat deduïdes en anys anteriors en la base imposable.

• Modificació del tractament dels ingressos negatius derivats de la transferència d’accions en altres entitats.

Aquesta decisió tindrà un impacte únicament en aquells contribuents que havien sol·licitat la rectificació de les seves autoliquidacions de l’Impost de societats d’anys fiscals anteriors abans que es publiqués la decisió del Tribunal Constitucional.

Per a obtenir més informació, pots consultar el comunicat de premsa complet del Tribunal Constitucional en el següent enllaç (en espanyol) AQUÍ

Per a accedir al llistat complet de Mini Butlletins Fiscals (només disponibles en castellà) fes clic a la imatge.